دوره فنون خرد مشاوره (مایکروکانسلینگ)
  •   دوره ها
  •   بازدید: 122
  •   تاریخ انتشار: سه شنبه 09/آذر/1396

دوره مهارت آموزی فنون پایه در مشاوره

 در ابتدای فرایند درمان همواره سوال این است که همدلی، توجه مثبت نامشروط، قضاوت نکردن و موضوعاتی شبیه به این خیلی انتزاعی هستند. چطور باید ایجاد شوند؟ چه کنیم تا همدلی ایجاد شود؟ رابطه حسنه به چه شکلی برقرار می شود؟ 

سوال هایی از این دست و دغدغه های این چنینی باعث می شود تا ادامه کار مشاوره و برقراری ارتباط انسانی به شدت سخت شود. فارغ از این که در قالب چه رویکرد و نظریه ای کار می کنیذ، ناتوانی در برقراری رابطه مشاوره ای، کار را برای ادامه بسیار مشکل و بهتر است بگوییم ناممکن می کند. در این دوره آموزشی برآنییم تا با سیستم آموزش مهارت های مشاوره خرد (Microskill Training ) به مربیگری مهارت ها و فنون مشاوره ای بپردازیم.

شایان ذکر است این دوره کاملا به صورت عملی است. به شرکت کنندگان یک دفترچه کار (Workbook) داده خواهد شد که شامل تکالیفی در خود جلسه کلاس و تکالیفی برای خارج از جلسه در آن طراحی شده است.

فنون مورد آموزش:

1. فنون توجهی:
أ. مهارت های گوش کردن،
ب. دعوت به سخن گویی،
ج. تعبیر و تفسیر،
د. بازگویی ها،
ه. خلاصه کردن.
2. فنون نفوذی
أ. بی پرده گویی (خودافشایی)،
ب. توجه و تمرکز،
ج. ارائه دستورالعمل (تکلیف دهی)،
د. تفسیر کردن،
ه. ایجاد ارتباط دوسویه،
و. یکپارچه سازی فنون.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 88524040-021  تماس حاصل نمایید.

ارتباط با راه نو

تهران. خيابان شهيدبهشتي. حدفاصل سهروردي و ميدان تختي. پلاک 179. واحد 6.
021-88524040
0936-2051116
021-88505370
raahe_noo@yahoo.com
مشاوره تلفنی هوشمند: 9092301466